Tại sao lại có tục lệ treo chữ Phúc ngược?

16:23 06/02/2019

Nói về chữ Phúc treo ngược, viết ngược của người Hoa, có rất nhiều giai thoại khác nhau. Xin được kể về 2 giai thoại khá nổi tiếng.

Ý kiến bạn đọc