Tái sử dụng hệ thống thoát nước Pompeii sau 2.300 năm

07:00 06/03/2020

Một hệ thống thoát nước 2.300 năm tuổi được khắc vào đá bên dưới Pompeii sẽ được sử dụng một lần nữa để chuyển hướng nước mưa ngày càng tăng ra biển.

Ý kiến bạn đọc