Tạp chí của cộng đồng LGBT bằng tiếng Ả rập đầu tiên trên thế giới

16:21 03/10/2019

Khalid Abdel-Hadi bắt đầu xây dựng tạp chí cho cộng đồng LGBT bằng tiếng Ả Rập từ khi còn là một thiếu niên với mong muốn chống lại những điều cấm kỵ và khuôn mẫu trong khu vực. Bây giờ, tạp chí này đã có hàng ngàn độc giả ở khắp nơi trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc