Tất cả nhờ vợ

11:38 14/03/2018

Sau mấy ngày nghỉ Tết, Ngọc Hoàng trở lại làm việc. Ngay ngày đầu năm nhưng Ngài đã phải xử lý những linh hồn người chết còn chưa biết đi đâu, xem xét xem họ xứng đáng lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục.

Ý kiến bạn đọc