Không có gì mà ầm ĩ cả:

Tẩy chay

07:00 06/01/2016

Chẳng lẽ hơi bất mãn là khách hàng cứ phải tẩy chay? Nếu có tầm nhìn thì hai bên đều có thể tìm được tiếng nói chung và nhìn nhau với những nụ cười...

Ý kiến bạn đọc