Thác Bờ xưa mò tìm trên cạn

13:06 24/09/2020

Danh sách người liên quan đến phố Bờ luôn được bổ sung và ngày càng dài ra. Đồng thời số người loại khỏi danh sách cũng tăng lên sau khi tôi đã liên hệ mà họ không có ảnh. Người được bổ sung vào danh sách tiếp tục đem đến hy vọng, người loại khỏi danh sách cũng giúp tôi yên tâm về họ để lại tìm người khác.

Ý kiến bạn đọc