Thái Lan hướng đến du lịch bền vững bảo vệ môi trường

21:30 26/12/2018

Để bảo tồn di tích lịch sử, ban lãnh đạo Công viên Lịch sử Ayutthaya quyết định triển khai thêm nhiều nhân viên giám sát du khách và báo cáo ngay bất cứ hành vi sai trái nào của họ.

Ý kiến bạn đọc