Không có gì mà ầm ĩ cả

Thành tích và tôn vinh

21:44 08/07/2020

Mùa khoe bằng khen của các con năm nay muộn hơn cả tháng trời. Cũng chỉ vì dịch COVID-19 phá đám mà lễ bế giảng phải lùi mãi.

Ý kiến bạn đọc