Không có gì mà ầm ĩ cả

"Thập diện mai phục"

15:08 27/12/2016

Ngày 25-12-2016, Việt Nam đón vị du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm, phải nói là rất tưng bừng. Năm 2015 đạt 8 triệu lượt và năm nay vượt năm 2015 tới 2 triệu lượt.

Ý kiến bạn đọc