Thiết bị công nghệ thông minh của cảnh sát thời @

11:30 09/08/2014

Khoa học công nghệ phát triển, điều đó đồng nghĩa với sự ra đời của vô số thiết bị được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công tác. Lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới cũng không ngừng nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm thông minh, rất hữu ích

Ý kiến bạn đọc