Thợ săn tiền lẻ

14:54 27/12/2017

Dòng họ tôi nhiều đời hành nghề thợ săn. Ông nội tôi là Huỳnh Hắc Hổ, từng là một thợ săn hổ nổi tiếng trong vùng. Ông thấy rằng hổ không còn nhiều nên định hướng cho cha tôi chuyển sang săn heo, nên cha tôi được đặt tên là Huỳnh Hắc Hợi.

Ý kiến bạn đọc