Không có gì mà ầm ĩ cả

Thứ nhất quận công…

08:12 03/03/2016

Có những thói quen ăn sâu đến nỗi đi vào cả văn học dân gian ngoài luồng như câu "Nhất quận công…". Ờ mà thôi. Nhì là gì thì ai cũng biết. Mặc cho bao cuộc vận động đời sống mới với khu vệ sinh nghiêm túc thì không ít người vẫn có cái thú trở lại ngày xưa.

Ý kiến bạn đọc