Thử thách chồng chất sau một năm cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

08:37 23/04/2020

Hình ảnh thánh lễ tối thứ Sáu ngày 10/4/2020 trong Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) sẽ còn lưu mãi trong kí ức của người Công giáo.

Ý kiến bạn đọc