Thuế tự nguyện cơ chế ưu việt của người Hy Lạp cổ

11:04 30/06/2017

Người Hy Lạp xây dựng hệ thống thuế dựa trên danh dự và đạo đức. Cách họ đánh thuế không phải là điều chúng ta cần học hỏi, mà chính là cách họ không đánh thuế: Họ không có thuế thu nhập; thuế cũng không phải là phương thức để người giàu chia sẻ với người nghèo trong xã hội. Thay vào đó, việc đóng thuế dựa trên tinh thần tự nguyện: phụng vụ.

Ý kiến bạn đọc