Thủy Nguyên - bàn chân Giao Chỉ bám biển, giữ làng

09:21 07/10/2020

Có người ví huyện Thủy Nguyên như con tê giác vừa bơi từ cửa biển Nam Triệu vào với đất liền, nhưng nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy địa bàn huyện Thủy Nguyên rất giống bàn chân người Giao Chỉ với Gia Đức, Minh Đức, Tam Hưng, Phả Lễ, Lập Lễ là những ngón chân bám biển vươn khơi, còn An Sơn là gót chân Thủy Nguyên neo vào bến bờ đất mẹ.

Ý kiến bạn đọc