Không có gì mà ầm ĩ cả

Thủy hại hay thủy lợi?

07:14 29/10/2020

Những ngày qua, đã có rất nhiều anh hùng bàn phím bàn luận và đổ lỗi cho thủy điện là nguyên nhân gây ra lũ lụt. Ô hay! Theo tư duy này thì chỉ xây thủy điện ở Ninh Thuận thì vùng này sẽ thừa nước, hết khô hạn.

Ý kiến bạn đọc