Sinh con một bề là gái được thưởng:

Tiền không phải vấn đề đầu tiên

15:00 07/10/2015

Bây giờ là mùa thu, mát trời nên bàn chuyện sinh đẻ có vẻ hợp, chính vì thế câu chuyện sinh con một bề là gái sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đang làm cho dư luận sốt sình sịch trong những ngày gần đây. Xem ra cứ cái gì khó không kiểm soát, không nghĩ được ra cách làm thì hoặc là cấm hoặc là dùng tiền.

Ý kiến bạn đọc