Tiệt Quyền Ðạo: Tinh hoa võ thuật Đông Tây

17:29 01/12/2017

Tiệt Quyền Ðạo, di sản của huyền thoại Lý Tiểu Long, được nhiều người nhìn nhận như một dấu gạch nối hoàn hảo cho chữ "Ðạo" của võ thuật phương Ðông và phương pháp tập luyện rất khoa học của võ thuật phương Tây.

Ý kiến bạn đọc