Tiêu thổ

15:15 11/01/2019

Tôn Vũ là một danh tướng vĩ đại của nước Ngô ở cuối thời Xuân Thu. Sinh thời ông nổi danh với tài điều binh khiển tướng như thần.

Ý kiến bạn đọc