Tình già của hai số phận đặc biệt

13:03 16/01/2017

Cả hai sinh ra đã phải gánh chịu nhiều bất hạnh, người thân đều bỏ xứ đi biệt tích. Đến tuổi xế chiều, không còn nơi nương tựa thì họ lại tìm được đến với nhau.

Ý kiến bạn đọc