Tổ tiên con người không phải từ châu Phi

11:51 06/10/2017

theo các tác giả của một nghiên cứu mới, niềm tin rằng con người xuất phát từ châu Phi hàng triệu năm trước được tin tưởng rộng rãi có thể sẽ được viết lại hoàn toàn.

Ý kiến bạn đọc