Trung Quốc lần đầu tiên xếp hạng kinh tế xanh

14:24 14/01/2018

Ngày 26-12-2017, Trung Quốc công bố một phong vũ biểu mới về sức khoẻ của các nền kinh tế khu vực dựa trên các chỉ số liên quan đến môi trường.

Ý kiến bạn đọc