Tư duy clip

16:10 18/06/2020

Tư duy clip là một thuật ngữ xuất hiện trong vài chục năm gần đây để miêu tả cách tiếp nhận thông tin điển hình của một thế hệ mới.

Ý kiến bạn đọc