Uber khó tuyển tài xế ở Ấn Ðộ

08:05 24/01/2017

Uber đối diện một nhiệm vụ khó, là đào tạo 1 triệu tài xế mới ở Ấn Ðộ, nơi mà đa số dân chưa bao giờ lái một chiếc xe con, chưa hề chạm vào một chiếc điện thoại thông minh hoặc thậm chí chưa hề sử dụng bản đồ trên mạng!

Ý kiến bạn đọc