Vẫn chuyện quan nhân (!)

15:23 06/01/2015

Ngô đọc Tử Bất Ngữ của họ Viên, Tử Bất Ngữ là cuốn sách nói về chuyện quái, chuyện kỳ lạ, thích thì tin, không thích thì thôi.

Ý kiến bạn đọc