Văn hóa sống chậm dạy ta điều gì

10:55 15/07/2020

Triết học của sống chậm không phải là làm mọi việc theo lối cũ, mà là muốn làm mọi việc theo một tốc độ đúng đắn, tận hưởng từng phút từng giờ chứ không phải tính đếm chúng.

Ý kiến bạn đọc