Về nơi trai tài, gái đảm

10:24 14/01/2019

Ở vùng Yên Thế thượng và Yên Thế hạ xưa, nay là huyện Yên Thế và Tân Yên của tỉnh Bắc Giang còn lưu truyền nhiều di tích và chuyện kể về nguồn gốc phát tích câu ca cổ “Trai Cầu Vồng Yên Thế- Gái Nội Duệ Cầu Lim” để nói về tinh thần thượng võ,  trai tài, gái đảm. Bằng chứng là trong các lễ hội của các làng, xã tại đây đều có thi đấu võ thuật, vật võ (đối với nam) hay thi thổi cơm (đối với nữ).

Ý kiến bạn đọc