Không có gì mà ầm ĩ cả

Việc nào ra việc nấy

09:21 16/02/2017

Phải thay đổi suy nghĩ ngay đi! Cấm là một trong những biện pháp quản. Khi chữ "xấu hổ" thức dậy thì chẳng ai phải cấm với phạt.

Ý kiến bạn đọc