Không có gì mà ầm ĩ cả

Việt vị lưỡi

08:08 07/07/2016

Cầu trường EURO 2016 đang  sôi động. Các hảo thủ đang giành giật bằng được quả bóng. Ham quá cũng có khi việt vị. Cuộc đời cũng thế. Ham quá dễ lạc. Ngay cả nhà văn cũng “việt vị” dù không xỏ giày ra sân. 

Ý kiến bạn đọc