Vỡ có kế hoạch

09:23 31/10/2017

Từ nhỏ hắn đã ghét cay ghét đắng cụm từ “vỡ kế hoạch”. Tại sao ư? Vì mẹ bảo hắn là sản phẩm của cái sự vỡ kế hoạch. Bố mẹ vỡ kế hoạch mới sinh ra hắn

Ý kiến bạn đọc