'Vốn' con người

15:00 27/05/2015

"Vốn con người là những kiến thức, kỹ năng tích lũy trong mỗi con người nhờ quá trình học tập, rèn luyện và lao động. Giáo dục và đào tạo chính là yếu tố để hình thành và tích lũy vốn con người". (Trích báo cáo của tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới WEF). Làm thế nào để "vốn con người" của mỗi một quốc gia dân tộc ngày một giàu hơn, phong phú hơn, thứ bậc cao hơn, là mục tiêu của giáo dục nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới. Còn ở Việt Nam, chỉ số "vốn con người" đang ở mức độ nào?

Ý kiến bạn đọc