Không có gì mà ầm ĩ cả:

Vừa khóc vừa cười

15:30 14/05/2015

Văn hóa của chúng ta có nét đặc trưng là rất ít cá thể dám sống biệt lập, lặng lẽ. Có câu phải đông mới vui. Ngày lễ là đổ ra đường, tắc từ trung tâm đến ngoại vi. Về đến nhà than thở: Chả có gì. Toàn người xem người. Thế mà lần sau nghỉ lễ lại đổ ra đường để xem người. Ở Mỹ thì cứ nhà giàu là làm nhà trên núi đồi, nhà nào cũng vườn 4 mặt. Cách giữa các nhà là đường, biệt lập đến nỗi chẳng biết hàng xóm tên là gì và có người qua đời cũng chẳng ai hay.

Ý kiến bạn đọc