Vui là chính

08:00 09/05/2015

Câu chúc kỳ nghỉ vui vẻ xem ra có vẻ cần thay đổi thành "Chúc kỳ nghỉ may mắn, chúc kỳ nghỉ an toàn…".

Ý kiến bạn đọc