Xin nghỉ cũng khó

16:43 26/08/2016

Muốn thoái vị cũng không dễ. Phải nghiên cứu, xét kỹ đã. Ðó là chuyện Nhật hoàng Akihito, đã 82 tuổi, sức yếu vì tuổi cao, muốn nhường ngôi còn chưa được.

Ý kiến bạn đọc