Ăn để sống và ăn để chết

15:47 04/01/2016

Sống ở trên đời, muốn tồn tại, con người phải ăn. Muốn có cái ăn đương nhiên phải biết tìm kiếm, lao động chứ cái ăn không thể tự rơi vào miệng. Nhu cầu ăn của mỗi người khác nhau và tất nhiên, miếng ăn cho từng cá nhân cũng tùy thuộc vào kết quả lao động, khả năng thu nhập của mỗi người.

Ý kiến bạn đọc