Địa chỉ biến hình

14:00 22/10/2015

Các nhà khoa học bao giờ cũng thích thay đổi và trái đất đang nóng dần. Hội thảo gần đây, một nhà khoa học đề xuất rằng nên kiến nghị để nhà nước sớm có quyết định đổi tên Thành phố Bắc Giang thành Phủ Lạng Thương. Lý sự thì đủ đầy.

Ý kiến bạn đọc