Điện thoại di động (!)

12:03 27/01/2015

Mấy năm trước, Ngô đọc "Điện thoại di động" của Lưu văn nhân. Chuyện đã lâu lâu, trí nhớ ngày càng suy tàn, nên Ngô không còn minh định lắm. Chỉ nhớ mang máng, đó là tiểu thuyết vừa của họ Lưu viết về những rắc rối xung quanh cái điện thoại di động. Đại loại, ngoại tình lưu dấu vết qua điện thoại.

Ý kiến bạn đọc