Độc đáo lễ hội đánh cá của người Mường

10:00 25/02/2015

Nói đến lễ hội đánh bắt cá người ta thường nghĩ tới những miền sông nước. Thế nhưng ở nơi "thâm sơn cùng cốc" (Lỗ Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình) ấy đang gìn giữ lễ hội "đánh cá" hết sức độc đáo. Nó như thể hiện lòng tôn kính với các vị thần linh, là dịp dân làng gần gũi nhau hơn, thắt chặt tình đoàn kết bản làng. Lễ hội "Đánh bắt cá suối" của người Mường tuy đơn giản mộc mạc nhưng lại mang tính cộng đồng rất cao.

Ý kiến bạn đọc