Đùa hoài, có thấy chán không (?!)

13:00 13/01/2015

Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh vừa nói mỉa mai: "Đừng vỗ ngực mình giỏi nếu không dùng email". Theo ngài Phó Chủ tịch, có quá nhiều cán bộ lãnh đạo của các cơ quan ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh vẫn chưa sử dụng email.

Ý kiến bạn đọc