Dùng giấy gói lửa(!)

15:30 20/01/2015

Trong thành phố Ngô ở, mấy hôm nay có chuyện rất đáng xấu hổ, không phải là rất đáng xấu hổ, mà là cực kỳ đáng xấu hổ.

Ý kiến bạn đọc