Đường về nẻo thiện

12:00 08/01/2015

Quá trình thụ lý án tại trạm giam là lúc Hùng nhìn nhận lỗi lầm mà anh gây ra cho xã hội và làm tổn thương chính gia đình mình.

Ý kiến bạn đọc