Uốn lưỡi đủ 7 lần chưa?

07:00 09/10/2015

Trước khi muốn nói gì phải làm quan cái đã. Miệng kẻ sang có gang có thép cơ mà. Làm lãnh đạo thì vinh quang to lớn và trách nhiệm thì nặng nê.ì Vinh quang to lớn và tất nhiên chắc chắn cũng kèm nhiều cái sướng.

Ý kiến bạn đọc