Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - Trung tướng Đặng Kinh:

Cả cuộc đời chỉ biết một lần yêu

09:00 14/06/2015

Từ một cậu bé phu than được giác ngộ Cách mạng rồi trở thành Trung tướng; chỉ huy trận đánh sân bay Cát Bi lừng lẫy (73-1954), những cống hiến cho Cách mạng của Trung tướng Đặng Kinh đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi nhận: “Tôi đã nhiều lần tiếp xúc và làm việc với anh Đặng Kinh. Anh là một đảng viên trung kiên, một vị tướng có đức, có tài, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Quân đội giao phó. Anh là con người trung thực, thẳng thắn, sống trọn tình trọn nghĩa với đồng chí, đồng đội”.

Ý kiến bạn đọc