Hai cảnh sát chung một chữ “tâm”

08:49 26/10/2020

Có một sự thật hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều dễ dàng đồng thuận với nhau, ấy là: Lòng tốt có thể vượt qua những rào cản của tuổi tác, giới tính, sắc tộc, quốc tịch, v.v…

Ý kiến bạn đọc