Martin Luther King (1929-1968) - nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại của nước Mỹ: Mãi mãi một giấc mơ…

14:56 11/02/2015

Từ năm 1983, Tổng Thống Ronald Reagan ký một luật ấn định ngày thứ Hai thứ ba trong tháng 1 hằng năm là ngày quốc lễ - Ngày Martin Luther King. Đây là sự tôn kính mà nước Mỹ dành tưởng nhớ nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại vì những cống hiến lớn lao trong hoạt động chống phân biệt chủng tộc trong những năm 50 và 60 của thế kỷ XX.

Ý kiến bạn đọc