Người nặng lòng với cuộc tiễu phỉ

14:50 14/10/2016

Người lính già ấy cầm trên tay cuốn sách “Tổng kết công tác tiễu phỉ trên địa bàn tỉnh Hà Giang” mà vẫn chưa hết xúc động. Để có được cuốn sách vô giá này, ông chẳng thể nhớ đã “gom góp” bao nhiêu tư liệu, đầu sách. Rồi cả những tháng ngày dài đằng đẵng đi khắp nơi tìm gặp nhân chứng sống.

Ý kiến bạn đọc