Nhà thơ Mai Linh lên đường

09:00 26/09/2015

Mai Linh còn quá trẻ để nói chuyện sinh tử. Nhưng, là một trang phong lưu, tài hoa, hào hoa, có lẽ, không khác bao nhiêu với mỹ nhân và danh tướng, anh đã không muốn để nhân gian thấy mình lúc bạc đầu. Để người đầu bạc viết những dòng này, chắc Mai Linh không chờ đợi…

Ý kiến bạn đọc