Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Đi tìm Hà Nội từ những “vi lịch sử”

07:11 09/09/2019

Với nhà văn Nguyễn Trương Quý, Hà Nội vẫn là một địa hạt còn rất nhiều khoảng trống để tìm hiểu và nghiên cứu. Huyền thoại về Hà Nội sẽ tiếp tục được tạo dựng nên từ chính những số phận, những con người, những câu chuyện kể mà anh gọi là những “vi lịch sử”.

Ý kiến bạn đọc