Những điều ít biết về Đội trưởng Đội Vệ sỹ của Chủ tịch Mao Trạch Đông

07:00 31/08/2015

Cuối mùa hè năm 1966, phong trào "cách mạng văn hóa" bước vào giai đoạn mới sau khi Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình bị tước bỏ mọi quyền lực. Và ghế Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được ông Uông Đông Hưng tiếp quản và đây là bước ngoặt quan trọng thứ hai trong sự nghiệp chính trị của Cục trưởng Cục Bảo vệ Trung ương Đảng. Chủ tịch Mao Trạch Đông bổ nhiệm ông Uông Đông Hưng làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng vì khi đó đây là "trung tâm" không những của mọi nguồn thông tin, mà còn là nơi lưu trữ các loại hồ sơ tuyệt mật, cũng như các văn kiện cơ mật khác của Đảng.

Ý kiến bạn đọc