Phá Lỗ tướng quân Chiêu đỗng hầu Đinh Văn Cương

07:59 22/12/2020

Vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, nhà Mạc đã cho xây thành lũy kiên cố tại thôn Bá Lam 2, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn (xưa thuộc Kim Bôi) nhằm chốt chặn con đường quan trọng thông từ Kinh kỳ với miền Hà Trung, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân (Thanh Hóa) mà nhà Lê Trung Hưng làm căn cứ.

Ý kiến bạn đọc